Dalším tématem byl projektový management a sním
host v podobě Karla
Holuba
. Dotkli jsme se všeho co s daným tématem
souvisí, tedy komunikaci, motivátorům, plánování a
osobnosti samotného projektového manažera. Vaše
sociální interakce je více než vítána na naší oficiální
stránce
.