Turbosprievodca inštaláciou automatizačného
nástroja Gradle a ukážka jednoduchého Java webového
projektu. Ako naštartovať projekt, skompilovať ho,
spustiť, a ako vybudovať výsledný ZIP.