Grafové databáze se staly nástrojem používaným v
softwarových řešeních v různých doménách a dalece
překonaly vize svých tvůrců. Do povědomí obecné
veřejnosti se dostaly zejména Panama a Paradise
papers. Přijďte se dozvědět více o databázi Neo4j,
technologii, která zpracování těchto dat umožnila.

Podíváme se na její vlastnosti a schopnosti.
Nástroje v celém jejím ekosystému. Nahlédneme také
hlouběji do některých implementačních detailů
databáze Neo4j, které umožňují její vysoký výkon na
grafových úlohách.

Přednáška je zaměřena na vývojáře ve všech
programovacích jazycích, technické lídry a softwarové
architekty. Na konci byste měli porozumět vlastnostem
databáze a vhodnosti jejího použití.

Svou účast prosíme potvrďte na stránce meetupu.