Zajímají vás nejoblíbenější programovací jazyky?
Přečtěte si zajímavosti o vzniku, historii, výhodách
a využití programovacích jazyků Java, C++ a C Sharp,
které v současné době patří mezi nejpoužívanější.

Programovací jazyk Java

Java, jeden z nejpoužívanějších a nejpopulárnějších
programovacích jazyků, spatřil světlo světa už v roce
1995. Nespornou výhodou tohoto programovacího jazyka
je jeho přenositelnost. Díky ní jej mohou používat
programy pracující na různých systémech. Jedná se o
platformy pro čipové karty, mobilní telefony, dále
samozřejmě také aplikace pro desktopové počítače.
Zapomenout nesmíme ani na nejrůznější zabudovaná
zařízení a náš výčet uzavírají rozsáhlé distribuované
systémy, v jejichž rámci spolupracují počítače po
celém světě. Java se stala základním kamenem pro
tvorbu open source systému, se kterým se setkáváme v
chytrých telefonech a tabletech. Zejména Android
umožňuje její široké využití.

Tento objektově orientovaný programovací jazyk do
určité míry vychází ze syntaxe C++. V roce 2007 byly
uvolněny zdrojové kódy, takže Java se nyní vyvíjí
jako open source.

Java je charakteristická zjednodušenou syntaxí bez
nízkoúrovňových konstrukcí, dále nabízí generační
správu paměti, nezávislost na architektuře a
přenositelnost v rámci jedné platformy. Díky
robustnosti Javy je možné psát velmi spolehlivý
software. Umožňuje rovněž tvorbu vícevláknových
aplikací. Jazyk Java lze použít v dynamicky se
vyvíjejícím prostředí, pro podporu aplikací v síti.

Programovací jazyk C++

C++ představuje multiparadigmatický programovací
jazyk, který vznikl na základě rozšíření jazyka C.
Spolu s jazykem Java patří mezi nejpoužívanější. Jeho
základním rysem je podpora několika programovacích
stylů a kombinování syntaxe, což umožňuje objektově
orientované, strukturované a generické programování.

Mezi jeho hlavní výhody dále patří možnost
přetěžovat standardní operátory a možnost deklarování
více funkcí se stejným názvem. Rovněž lze řídit
viditelnost složek objektů vzhledem k ostatním částem
programu.

Nutno si však uvědomit, že jazyk C++ není jen
pouhým rozšířením programovacího jazyka C a není s
ním zcela kompatibilní. Oproti jazyku C šablony
umožňují psaní kódu obecným datovým typem, čímž
rozšiřují jeho opětovné použití. Možné využití
programovacího jazyka C++ je velmi široké.

Programovací jazyk C Sharp

C#, označován také jako C Sharp, představuje
moderní a jednoduchý programovací jazyk, který je
určen pro nejrůznější účely. První verze, která byla
vydána společností Microsoft v roce 2002, byla
založena na programovacím jazyku C++ a Java.

I v tomto případě se jedná o objektově orientovaný
programovací jazyk. Je určen pro tvorbu aplikací
běžících na jednoduchých zařízeních i na zařízeních s
vysoce sofistikovanými operačními systémy.

Podstatná je jeho trvanlivost, robustnost a také
programátorská produktivita. Zejména programátoři,
kteří pracují také s jazyky C a C++, oceňují
přenositelnost zdrojového kódu. Opomenout nelze ani
velmi dobrou mezinárodní podporu. Oproti C++ se
programovací jazyk C# vyznačuje větší bezpečností,
neboť umožňuje pouze bezpečné předdefinované
konverze.

C# se používá zejména při tvorbě webových aplikací
a stránek či webových služeb a dále také k tvorbě
databázových programů a formulářových aplikací ve
Windows. V neposlední řadě nabízí řešení při tvorbě
softwaru pro mobilní zařízení.