Na úvod nedávneho stretnutia CZJUG v Prahe som sa
pokúsil zopakovať moju rubriku Novinky v Jave a
zhrnúť niekoľko nedávnych udalostí, ktoré sa udiali v
predchádzajúcich týždňoch. Veľa z noviniek bolo
oznámených buď tesne pred alebo počas konferencie
JavaOne, ktorá sa konala minulý týždeň.

Moje slajdy s novinkami nájdete v tejto google prezentácii.

Medzi novinkami sú

 

  • nové verzie: Java 9, Junit 5, Java EE 8, Spring
    5, MicroProfile 1.2
  • najbližšie Java konferencie v našom regióne
  • oznámenie otvorenia populárnych projektov,
    prípadne ich prechod pod opensource nadáciu (Java
    EE, GlassFish, OpenJ9 VM, OpenLiberty)