Java user Group Ostrava

Termín 14.12.2011 a místnost NA2 jsou na Vysoké Škole
Báňské zarezervovány. Stejně tak potvrdil
účast 
Pavel
Patz
, který bude mít hlavní přednášku. Po přednášce
bychom měli jít víc do hloubky dané problematiky. O
workshopy na téma JUnit, Mocking a Continuous
integration se postarají 
David
Mončka
Roman
Bosák
 a Tomáš
TurekPavel Patz: „Unit Testing je pro spoustu programátorů
jako chodit k zubaři. Všichni ví, že by měli, ale
nikomu se nechce. A ti, co chodí pravidelně, se
vyhnou většině vážnějších problémů. Proč se
programátoři unit testingu vyhýbají, proč je důkladné
unit testování výhodnější než žádné nebo dokonce jen
občasné a proč se podobné přístupy používají i v
jiných oborech než jen při psaní softwaru. Během
přednášky se podíváme na:
  • Unit Testování a TDD vs. jiné postupy testování
    a jejich dopad na proces vývoj
  • Použití JUnit
  • Podpora Unit testů ve frameworcích a nástrojích
  • Testování aplikační vrstvy, využití
    fake/stub/mock objektů“

Program:


17:45 Registrace


18:00 – 19:00 Přednáška „Testing z pohledu Java
programátora“ (Pavel
Patz
 z JetMinds)


19:00 – 19:15 Přestávka


19:15 – 20:15 Workshopy (David
Mončka
Roman
Bosák
 a Tomáš
Turek
 z Tieto)


20:30 – ??:00 Afterparty

Registrace jsou zde: http://srazy.info/java-user-group-ostrava/1625

 

 

Celý článek je zde: http://jug-ostrava.blogspot.com/2011/11/testing-z-pohledu-java-programatora.html