Vrámci prác na nových špecifikáciách pre Java EE 8
nedávno Heather Vancura, ktorá vedie program Adopt-a-JSR, oslovila komunitu s výzvou k
testovaniu nového JSR367 – API for JSON Binding.

Vzhľadom k tomu, že samotné JSR sa vyvíja z veľkej
časti u nás v Prahe, myslím, že by bolo fajn pridať
sa k testovaniu tohto JSR a poskytnúť tak spätnú
väzbu autorom. Dokonca nám o tomto JSR bol nedávno
rozprávať Dmitry Kornilov, specification lead tohto
JSR, takže už mnohí z vás viete o čo v tejto
špecifikácii ide.

O čo ide – vpodstate o to pozrieť sa na aktuálny
stav draftu dokumentu špecifikácie, stiahnuť si
poslednú verziu referenčnej implementácie a pohrať sa
s ňou. Následne diskutovať vrámci CZJUG (napr.
pomocou komentárov pod týmto článokom), alebo priamo
kontaktovať autorov cez GitHub, Twitter, mailing list
či rovno vytvoriť ticket v projektovej JIRE. Ak by
bol záujem, môžeme organizovať aj spoločný workshop,
na ktorom si prejdeme aktuálny stav a vyskúšame
niektoré testovacie usecase, ktoré by sme očakávali
aby špecifikácia podporovala.

Detaily o JSR367 sú na jej JCP tránke: https://jcp.org/en/jsr/detail?id=367

Draft dokument JSR367 špecifikácie môžete stiahnuť z
https://jcp.org/aboutJava/communityprocess/edr/jsr367/index.html

Referenčná implementácia je k dispozícii v GIT
repositári: https://github.com/eclipse/eclipselink.runtime/tree/master/jsonb

Kto má záujem, môže naklonovať repozitár, zbuildiť
projekt a skúsiť ho použiť podľa špecifikácie,
prípadne napísať nové unit testy. Ak narazíme na
nejaký problém, môžeme rovno zadať issue do
projektovej JIRA (je potrebné si zaregistrovať java.net účet): https://java.net/jira/browse/JSONB_SPEC/?selectedTab=com.atlassian.jira.jira-projects-plugin:summary-panel

Ak by ste s niečím potrebovali pomôcť, pokojne sa
na mňa obrátte na twitteri (@omihalyi) alebo píšte do
komentárov pod tento článok.

O JSR môžete diskutovať priamo na oficiálnom
mailing liste, prípadne si aspoň pozrieť
predchádzajúcu diskusiu:
https://java.net/projects/jsonb-spec/lists

Ak by ste ich cheli kontaktovať priamo, ešte
uvediem kontakt na Dmitryho (JSR spec lead) na
twitteri – @m0mus, prípadne na Heather Vancura –
@heathervc.