Tento výkřik je autentický a pochází z jedné
diskuze, kdy se vývojářům manažeři snažili vysvětlit,
proč si myslí, že vývojáře dotují, přestože projekty
mají poměrně vysoký zisk. Diskuze byla čím dál
neuvěřitelnější a absurdnější tím spíš, že žádný
příklad nezabíral. Manday expertního síťaře i
uklízečky se sečetl, vynásobil koeficientem, a
fakturoval zákazníkovi. Rozpočet se dělal na mandays.
Management sledoval čerpání mandays. Managementu
dlouhodobě plánování selhávalo a nechápal proč – vždy
se našla nějaká „příčina“, nikdy se ale nikdo
nezamyslel nad tím, že ta největší je přímo v
managementu projektů a firmy.

Manday není jako jednotka obecně použitelný, nelze
ho používat pro statistiky ani plánování,
přinejmenším ne při vývoji počítačového software ani
hardware ani jiných činnostech, kde jsou velké
profesní, cenové nebo kvalitativní rozdíly.