K napsání tohoto článku mě inspiroval Ondra
Medek svými maily v javovské konferenci v lednu 2010,
v nichž se podivoval nad tím, že Java automaticky
neuklízí zavřená okna. Pokud okno nemá nastaveno
DISPOSE_ON_CLOSE, je při zavření pouze
schováno a nadále zabírá paměť. K jeho dealokaci
dojde až při zavolání metody dispose(). V tomto článku si ukážeme, jak lze pomocí AspectJ
sledovat okna v našem programu.

Okno vzniká voláním konstruktoru a zaniká voláním
metody dispose(). Využijeme toho, že
AspectJ umožňuje připojit advice před i za
volání konstruktoru a metody.

Pointcut pro konstruktor třídy Window a libovolného potomka definujeme
takto (konstruktor může mít libovolné parametry):

pointcut newWindow():
call(Window+.new(..));

Pointcut pro metodu dispose() ve třídě Window a
libovolném potomkovi zapíšeme následovně:

pointcut disposeWindow(): call(public void
Window+.dispose());

Bezprostředně po provedení konstruktoru si uložíme
hashCode okna spolu s informacemi, kde
(číslo řádku) a jak (signatura konstruktoru) bylo
okno vytvořeno. Tyto informace nám pomůžou, až se
budeme snažit vysledovat okno, které nebylo
dealokováno. Pro ukládání informací použijeme dva
seznamy: seznam windows pro hashCode a seznam info pro
dodatečné informace o okně.

  after() returning(Window w): newWindow() {
    int h = w.hashCode();
    windows.add(h);
    String s = String.format("%d: %s, %s", h, thisJoinPoint.getSourceLocation(),
      thisJoinPoint.getSignature());
    info.add(s);
  }

Při dealokaci (dříve než dojde k zavolání dispose()) informace o zavíraném okně ze
seznamů odstraníme.

  before(): disposeWindow() {
    int h = thisJoinPoint.getTarget().hashCode();
    int i = windows.indexOf(h);
    windows.remove(i);
    info.remove(i);
  }

Dále přidáme výpis seznamu oken v pravidelných
intervalech a na konci metody main:

  pointcut main(): execution(public static void main(String[]));

  before(): main() {
    Integer i = Integer.getInteger("interval");
    if (i != null) {
      new Timer(true).schedule(
        new TimerTask() {
          public void run() {
            printLiveWindows();
          }
        }, i, i
      );
    }
    Runtime.getRuntime().addShutdownHook(
      new Thread(
        new Runnable() {
          public void run() {
            printLiveWindows();
          }
        }
      )
    );
  }

Celý aspect je k dispozici zde. Chcete-li jej použít ve svojí aplikaci,
nainstalujte si AspectJ
a aspect i zdrojáky přeložte překladačem
ajc. Např. takto:

ajc -1.6 monitoring/WindowAspect.aj app/*.java

Aspect bude fungovat jen ve třídách,
které s ním byly přeloženy. Necháte-li tedy vytváření
oken na nějakém frameworku, aspect toto
nezachytí. Funguje to zhruba tak, že při překladu
pomocí ajc se přidá za každé volání
konstruktoru a před každé volání dispose() volání našeho kódu.

Pokud si chcete aspect jen vyzkoušet,
stáhněte si ukázkovou aplikaci (testapp.jar) a běhovou podporu pro
AspectJ (aspectjrt.jar). Aplikaci pustíte
příkazem

java -jar testapp.jar

Chcete-li vypisovat informace o oknech průběžně,
použijte příkaz

java -Dinterval=20000 -jar testapp.jar

Časový údaj je v milisekundách. Soubor aspectjrt.jar musí být v aktuálním adresáři.