Jsem přesvědčen, že všichni čtenáři mého blogu
umějí sčítat a ovládají šestnáctkovou soustavu a
věřím, že si poradí i se sčítáním v šestnáctkové
soustavě. V tomto článku se na jedno takové sčítaní
podíváme.

Pro sčítání použijeme třídu Summator. Sčítance budou v atributech x a
y a výsledek v atributu result. Samotné sčítání probíhá v metodě
compute.

public class Summator {
  private long x;
  private long y;
  private long result;

  public Summator(long x, long y) {
    this.x = x;
    this.y = y;
  }

  public void compute() {
    result = x + y;
  }

  public long getResult() {
    return result;
  }
}

Dále vytvoříme instanci třídy Summator a dvě vlákna. První vlákno zavolá metodu compute na objektu Summator.
Druhé vlákno počká na výsledek sčítání (musí být
nenulový) a vytiskne jej.

static void add(long op1, long op2) {
  final Summator s = new Summator(op1, op2);
  Runnable r1 = new Runnable() {
    public void run() {
      s.compute();
    }
  };
  Runnable r2 = new Runnable() {
    public void run() {
      long p;
      do {
        p = s.getResult();
      } while (p == 0);
      System.out.println(p);
    }
  };
  new Thread(r1).start();
  new Thread(r2).start();
}

Metodu add zavoláme z metody main s parametry 0xeeeeeeee a 0x11111111.

public static void main(String[] args) {
  add(0xeeeeeeee, 0x11111111);
}

Dokážete bez vyzkoušení programu určit, co se
vytiskne?

 1. překlad programu skončí chybou, protože
  0xeeeeeeee a 0x11111111 nejsou typu long
 2. -1, protože výsledek sčítání je
  0xffffffffffffffff
 3. program nevytiskne nic, protože se zacyklí
 4. většinou -1, ale občas i jinou hodnotu
 5. většinou -1, ale občas nic, protože se zacyklí