Jste na střední a chystáte se na techniku? Nebo
začínáte s programováním a zajímá vás Java? Pak je tu
pro vás zdarma učebnice tohoto programovacího jazyka.
Výukový text je rozdělen do 24 kapitol a je doplněn
100 interaktivními cvičeními v JavaFX. Celá učebnice
je k dispozici pod licencí Creative
Commons
(CC-BY-NC), která vám dává právo
používat dílo k nekomerčním účelům (sem spadá výuka
na všech typech státních i soukromých škol a to i v
případě, že studenti platí školné), právo dílo volně
šířit a právo vytvářet díla odvozená pod podmínkou
uvedení jména autora.

Ke stažení: UcebniceJazykaJava.zip