V tomto krátkém článku si ukážeme, že i v
Javě (přesněji Sun JDK) můžeme používat ukazatelovou
aritmetiku. Nehledejte v tom však něco praktického.
Jde spíše o exkurzi do méně známých končin JDK.

Celé kouzlo je schováno ve tříde sun.misc.Unsafe. Tato třída umožňuje např.
přímý přístup do paměti, atomické operace s pamětí
(Compare and Swap), kopírování obsahu paměti,
zamykání objektů a „parkování“ vláken.

Třída sun.misc.Unsafe má pouze
privátní konstruktor, takže její instanci nelze
vytvořit přímo. Získáme ji ze statického atributu
theUnsafe této třídy pomocí reflection (metoda getUnsafe).
Dále naalokujeme paměť (metoda allocateMemory) a s použitím ukazatelové
aritmetiky do této paměti zapíšeme (metoda writeToMem). Nakonec obsah paměti zobrazíme
(metoda printMem).

import java.lang.reflect.Field;

import sun.misc.Unsafe;public class PF2010 {public static void main(String[] args) {

byte[] magic = {80, 70, 32, 50, 48, 49, 48, 33};

try {

Unsafe u = getUnsafe();

int len = magic.length * 2;

long adr = u.allocateMemory(len);

writeToMem(u, adr, magic);

printMem(u, adr, len);

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}static Unsafe getUnsafe() throws Exception {

Class c = Unsafe.class;

Field f = c.getDeclaredField("theUnsafe");

f.setAccessible(true);

return (Unsafe) f.get(null);

}static void writeToMem(Unsafe u, long p, byte[] values) {

for (byte b : values) {

u.putChar(p, (char) b);

p += 2;

}

}static void printMem(Unsafe u, long p, int len) {

int n = len / 2;

for (; n > 0; n--) {

char c = u.getChar(p);

System.out.print(c);

p += 2;

}

System.out.println();

}

}