Když mistr Fu se svým oblíbeným žákem putoval mezi
posvátnými místy, měl ve zvyku po večerech veřejně
vyučovat unixové konvertity ve městech a vesnicích, v
nichž nocovali.

Jednou byl mezi přítomnými též konzultant metodiky.

„Dokud se budete zabývat optimalizací kódu, aniž
byste se průběžně opírali o profiler, budete jako
rybář, který rozhazuje své sítě do prázdného jezera,“
vysvětloval mistr Fu.

„Není snad tedy rovněž pravdou,“ tázal se
konzultant, „že pokud v rámci správy zdrojů
neprovádíte průběžná měření produktivity práce,
budete jako rybář, který rozhazuje své sítě do
prázdného jezera?“

„Jednou jsem spatřil rybáře ve člunu, kterému
zrovna vyklouzla síť do jezera,“ pravil mistr Fu.
„Usilovně se ji pak snažil vyhrabat na dně člunu.“

„Jakže,“ nerozuměl konzultant, „když mu vyklouzla
do jezera, proč ji hledal ve člunu?“

„Poněvadž neuměl plavat.“ odvětil mistr Fu.

Při těchto slovech dosáhl konzultant osvícení.