Mistr Fu a konzultant

Když mistr Fu se svým oblíbeným žákem putoval mezi posvátnými místy, měl ve zvyku po večerech veřejně vyučovat unixové konvertity ve městech a vesnicích, v nichž nocovali. Jednou byl mezi přítomnými též konzultant metodiky. „Dokud se budete zabývat optimalizací kódu, aniž byste se průběžně opírali o profiler, budete jako rybář, který rozhazuje své sítě do […]

Mistr Fu a koncový uživatel

Jindy, když mistr Fu učil zástupy, přišel k němu pro radu koncový uživatel, jemuž se dostalo zpráv o Mistrově moudrosti. Třikrát se Mistru Fu uklonil. "Bažím proniknout do Velké cesty Unixu," pravil, "leč příkazový řádek mě mate." Někteří z přihlížejících čerstvých konvertitů se jali vysmívat koncovému uživateli. Zvali jej "mimoněm" a pravili, že cesta Unixu […]

Mistr Fu v rozpravě o povaze Unixu

Žák se obrátil na mistra Fu: „Říká se, že pravou moc nad Unixem drží společnost jménem SCO.“ Mistr Fu přikývl. Žák pokračoval: „Říká se však také, že pravou moc nad Unixem drží společnost jménem OpenGroup.“ Mistr Fu přikývl. Žák se zeptal: „Jak je to možné?“ Mistr Fu odvětil: „SCO skutečně vládne nad zdrojovým kódem Unixu, […]

Mistr Fu a unixový stoupenec

Unixový stoupenec se doslechl, že mistr Fu je obeznámen s Velkou Cestou a přišel se poučit. Mistr Fu mu řekl: „Když patriarcha Thompson vynalezl Unix, nerozuměl mu. Během času do něj pronikal, a už jej nevynalézal. Když patriarcha McIlroy vynalezl spojování příkazů rourou, věděl, že roura převrátí software, ale nevěděl, že roura převrátí myšlení. Když […]

Mistr Fu rozpráví o grafickém uživatelském rozhraní

Jednoho večera mistr Fu s novicem navštívili shromáždění programátorů, kteří si přišli vyměnit zkušenosti. Jeden z programátorů se otázal novice, ke které škole on a mistr Fu náležejí. Když se dozvěděl, že následují Velkou Cestu Unixu, zrůznil jeho tvář údiv. „Příkazový řádek v Unixu je syrový a zaostalý,“ pravil posměšně. „Moderní, dobře navržené operační systémy […]

Mistr Fu rozpráví o dvou cestách

Mistr Fu vyučoval žáky: „Tradice dharmy demonstrovaná mantrou patriarchy McIlroye ‚Dělej jedinou věc pořádně‘ zdůrazňuje, že software se účastní Cesty Unixu, vykazuje-li jednoduché a předvídatelné chování, jehož aspekty mysl uživatele snadno vstřebá a jiné programy snadno využijí. Ale další tradice dharmy demonstrovaná slavnou mantrou patriarchy Thompsona ‚V pochybnostech použij hrubou sílu‘ a různými poučkami, které […]

Mistr Fu a cracker

Když mistr Fu snídal se svými žáky, přicestoval cizinec ze země Bingo. „Pr3jst3 tř1da,“ oslovil mistra Fu. „Přihr3jt3 mi plz k0mpletn1 nal3jvárnu pr0 n00by.“ Žáci si vyměnili nechápavé pohledy, zmateni tou barbarskou řečí. Mistr Fu se jen usmál a odvětil: „Přeješ si poznat Cestu Unixu?“ „Chci b3jt s1ť0v3j k1ng,“ pravil cizinec, „a h4ckn0wt c3l0w z3měk0wli.“ […]

Mistr Fu a deset tisíc řádků

Mistr Fu jednou řekl hostujícímu programátorovi: „Je více unixovosti v řádce shellového skriptu, než kolik jí obsáhne deset tisíc řádků jazyka C.“ Programátor, hrdý na svou brilanci v jazyce C, odvětil: „Jak je to možné? C je jazyk, v němž naši předkové naprogramovali samé jádro Unixu!“ Mistr Fu odpověděl: „Vskutku. A přece je více unixovosti […]