Tohle je učebnice jazyka C++, , kterou mohou
používat jak samouci, tak i lektoři při organizované
výuce. Začíná opravdu u základů a pokračuje až po
poměrně pokročilé techniky.


Autoři samozřejmě začnou obecnými informacemi o
jazyce C++, jeho historii a o implementacích na
různých platformách, o překladu a podobně. Pak už
napíší první program – co jiného než nějakou variaci
na „Hello, world“ – a na něm vysvětlí základní pojmy
jazyka C++. V dalších kapitolách přijdou postupně na
řadu proměnné, složené datové typy, cykly a podmínky,
větvení, funkce, práce s pamětí, prostory jmen, třídy
atd. Poslední kapitola se věnuje některým součástem
standardní šablonové knihovny jazyka C++. Jinými
slovy, autor dodržuje v podstatě standardní postup
výkladu programovacího jazyka, jak ho známe z lepších
učebnic.


K jednotlivým kapitolám jsou připojena cvičení;
odpovědi jsou v jedné z příloh. V dalších přílohách
jsou základní informace o číselných soustavách,
přehled vyhrazených slov, přehled znakové sady ASCII
(pouze prvních 128 znaků), priority operátorů,
přehledy součástí standardní knihovny atd.


Třetí vydání vychází z předchozích dvou, jsou v něm
ale odstraněny mnohé chyby a doplněny některé
drobnosti. Celá kniha je velice rozsáhlá; postupně a
velmi detailně probírá všechny možné aspekty téměř
každé konstrukce, na kterou můžete v C++ narazit.
Přesto se přiznám, že mne příliš neoslovila; daleko
víc se mi líbí např. třetí vydání Stroustrupovy knihy
The C++ Programming Language, které je rozsahem
podobné (ve skutečnosti je o něco menší), ale věnuje
daleko více prostoru používání knihoven, a to na
příkladech – někdy i poměrně rozsáhlých, a v žádném
případě učebnicově samoúčelných.


To je ovšem ryze osobní dojem; setkal jsem se s řadou
čtenářů předchozích dvou vydání, Pratovy knihy, kteří
si pochvalovali, že jim tato učebnice pomohla jazyk
C++ pochopit a opravdu se ho naučit – i když
proklínali chyby, na které tam narazili.


(Pro určitost ještě dodávám, že třetí vydání
Strousrupovy knihy The C++ Programming Language,
vydané nakladatelstvím Addison-Wesley v r. 1998,
bohužel nikdy nebylo přeloženo do češtiny. Přeloženo
bylo druhé vydání, které ovšem pochází z roku 1991, z
doby, kdy standardizace jazyka teprve začínala, takže
v něm například zcela chybí informace o standardní
knihovně a výklad o jazyce se na několika místech
odchyluje od dnešní skutečnosti.)

Miroslav Virius