Mistrovství v C++

další název: 3. aktualizované vydání autor publikace: Stephen Pratta ISBN: 978-80-251-1749-1 vydavatel: Computer Press rok vydání: 2007 Tohle je učebnice jazyka C++, , kterou mohou používat jak samouci, tak i lektoři při organizované výuce. Začíná opravdu u základů a pokračuje až po poměrně pokročilé techniky. Autoři samozřejmě začnou obecnými informacemi o jazyce C++, jeho historii […]