Unixový stoupenec se doslechl, že mistr Fu je
obeznámen s Velkou Cestou a přišel se poučit. Mistr
Fu mu řekl:

„Když patriarcha Thompson vynalezl Unix, nerozuměl
mu. Během času do něj pronikal, a už jej nevynalézal.

Když patriarcha McIlroy vynalezl spojování příkazů
rourou, věděl, že roura převrátí software, ale
nevěděl, že roura převrátí myšlení.

Když patriarcha Ritchie vynalezl C, odsoudil
programátory k tisíci pekel přeteklých bufferů,
rozpadlých hald a zdivočelých ukazatelů.

Vskutku, patriarchové byli slepí a bláhoví!“

Unixový stoupenec se nad těmito slovy velmi
rozzlobil.

„Tito osvícení“, protestoval, „nám dali Velkou
Cestu Unixu. Ano, budeme-li se jim vysmívat, karmický
zákon nám přinese znovuzrození v podobě zvířat či
MCSE.“

Mistr Fu se otázal: „Vytvořil jsi někdy program
bez kompromisu a bez vady?“

„Ne,“ připustil unixový stoupenec, „takový kód
není.“

„Moudrost patriarchů spočívala v tom,“ pravil
mistr Fu, „že věděli, že jsou bláhoví.“

Při těchto slovech dosáhl unixový stoupenec
osvícení.