Na únor se nám povedlo domluvit velice zajímavé
hosty – Jonase Bonéra a Tomáše Záluského.

Jonas Boner – Using AOP to
Cluster the JVMClustering (and distributed computing in general)
is a crosscutting infrastructure service that has
historically been implemented with API-based
solutions. As a result, it has suffered from the same
code scattering and tangling problems as other
crosscutting concerns.

In this session we will show how AOP can help to
modularize clustering so effectively that user code
can actually be oblivious to clustering. This is done
by using AOP to maintain the key Java semantics of
pass-by-reference, thread coordination and garbage
collection across the cluster. We will also show how
this approach to clustering can also be a key enabler
to better scalability and performance.

The session aims at balancing theory and practice,
and is driven by code samples written in AspectJ.

Tomáš Záluský – Java Generics


Shrnutí a připomenutí syntaxe, obecné filozofie a
praktického používání generických typů. V teoretické
části


bude kladen důraz na vysvětlení, jak generické typy
zapadají do typového systému Javy. Nebude chybět ani


připomenutí nejčastějších chyb a nepochopení spolu s
jejich vysvětlením a návrhem možných východisek. V


praktické části budou komentovány složitější konstrukce
použité v JDK a prezentovány některé


programátorské postupy při návrhu generického kódu.
Přednáška bude nejvíce vhodná pro středně pokročilé,


nicméně začátečníci v ní mohou nalézt potřebné uvedení
do problematiky a zkušení programátoři zas pár tipů


pro zkvalitnění a porozumění kódu.