Ve druhé části blogu o závislostech polí ve formuláři bych rád navázal
na předchozí úvahy a ukázal, jak postup popsaný v
první části implementovat s pomocí knihovny Drools