Možná se někdy může stát, že je zapotřebí něco
zašifrovat a třeba by též nebylo špatné viděl na
implementaci.

Zde uvádím nejjednodušší variantu RC4, kterou jsem našel na netu napsanou v
Javascriptu (zde je link:
http://farhadi.ir/works/rc4) a přepsal jsem ji do
Javy. Oproti implementaci v package java.crypto jako parametr předpokládá
binární data (String) namísto pole bajtů, což může
být zvláštní, ale funguje to.

Přikládám níže třídu, která obsahuje tento
algoritmus RC4, test case plus řádnou poznámku o
GNU licenci.

Pak ještě pokládám otázku, zda někdo neshledává
něco na této implementaci chybného..

Pevně doufám, že tento miniaturní příspěvek může
být užitečný 😉

 

 

import java.io.UnsupportedEncodingException;

/**


 * RC4 symmetric cipher encryption/decryption
Copyright (c) 2006 by Ali Farhadi.


 * released under the terms of the Gnu Public
License. see the GPL for details.


 *


 * Email: ali[at]farhadi[dot]ir Website:
http://farhadi.ir/


 *


 * Modification:


 *


 * Javacript implementation was rewritten into Java
on December 12, 2009 by


 * Martin Lechner. Uses same variables and
calculation.


 *


 * Email: martin.lechner@gmail.com


 *


 */

public class RC4 {

    /**


     * @param key


     *            binary string


     * @param pt


     *            binary string


     *


     * @return binary string


     */


    public static String encrypt(String key, String
pt) {

        int[] s = new int[256];


        for (int i = 0; i < 256; i++) {


            s[i] = i;


        }


        int j = 0;


        int x;


        for (int i = 0; i < 256; i++) {


            j = (j + s[i] + key.charAt(i %
key.length())) % 256;


            x = s[i];


            s[i] = s[j];


            s[j] = x;


        }


        int i = 0;


        j = 0;


        StringBuilder sb = new StringBuilder();


        for (int y = 0; y < pt.length(); y++) {


            i = (i + 1) % 256;


            j = (j + s[i]) % 256;


            x = s[i];


            s[i] = s[j];


            s[j] = x;


            sb.append(new String(new int[] {
pt.charAt(y) ^ s[(s[i] + s[j]) % 256] }, 0, 1));


        }


        return sb.toString();


    }

    /**


     * @param key


     *            binary string


     * @param ct


     *            binary string


     *


     * @return binary string


     */


    public static String decrypt(String key, String
ct) {


        return encrypt(key, ct);


    }

    /**


     * Method adds all valid character values into
string.


     *


     * @return


     */


    public static String genAllBytesString() {

        StringBuilder sb = new
StringBuilder(65535);


        for (char ch = 0; ch < 65535; ch++) {


            sb.append(ch);


        }


        return sb.toString();


    }

    static void test(String orig, String charset)
throws UnsupportedEncodingException {

        if (charset != null) {


            orig = new String(orig.getBytes(charset),
charset);


        }

        String enc = RC4.encrypt(„secretkey“,
orig);


        String dec = RC4.decrypt(„secretkey“,
enc);


        System.out.println(charset + “ -> “ +
orig.equals(dec));


    }

    /**


     * Test case that checks RC4 encoding and
decoding.


     *


     * @param args


     * @throws Exception


     */

    public static void main(String[] args) throws
Exception {

        String data = genAllBytesString();


        test(data, null); // default


        test(data, „ISO-8859-1“);


        test(data, „Windows-1250“);


        test(data, „UTF8“); // correct canonical name
in package java.lang,


        // java.io


        test(data, „UTF-8“); // alias of UTF8 since
JDK 1.3


        test(data, „UTF-16“);


        test(data, „GBK“); // Simplified Chinese


        test(data, „JIS0201“); // Japanese


        test(data, „UnicodeBig“);


        test(data, „UnicodeBigUnmarked“);


        test(data, „UnicodeLittle“);


        test(data, „UnicodeLittleUnmarked“);


        // test(data, „UTF-32“); Mostly not supported
by JVM


    }


}


// 😉