Czech Java User Group ve spolupráci
s Fakultou
informačních technologií ČVUT
pořádá dne 17.12.
od 18h v Bellingově sále Národní technické knihovny
workshop na téma REST s Jersey, který je opakováním úspěšného Hands-On
Labu z letošní konference JavaOne.

Důležité upozornění

Je bezpodmínečně nutné, aby si lidé, kteří chtějí
něco vytěžit stáhli tento archiv a prošli před workshopem v
dostatečném předstihu cvičení 0
. V
závislosti na rychlosti připojeni do sítě to může
trvat až dvě hodiny.

Pozor, protože po publikování instrukcí byla
uvolněna nová verze NetBeans, původní verzi NetBeans
nenajdete na staré adrese, ale na  http://netbeans.org/downloads/6.7.1/index.html

Popis workshopu

Jersey je referenční implementací JAX-RS: Java API
for RESTful Web Services (JSR-311). Umožňuje vývoj
RESTových webových služeb v jazyce Java, případně
jiných jazycích založených na JavaVM, čistým a velmi
intuitivním způsobem.

Tento workshop předvede, jak stáhnout a
nainstalovat Jersey a pomocí něj vyvinout jednoduchou
webovou službu. Dále si ukážeme některé pokročilejší
techniky, jako používání URI parametrů, resource
injection, vracení různých reprezentací (text, JSON,
XML, HTML) a některé další funkce, které jsou
přidanou hodnotou projektu Jersey a jdou nad rámec
specifikace JAX-RS. Poslední cvičení bude věnované
Jersey Client API pro vývoj klientů webových
aplikací.

Tip

Protože se workshop koná v přednáškové síni a ne v
učebně není dost dobře možné se ke každému fyzicky
dostat a pomoci mu s praktickými příklady. Proto
pokud účastníky prosíme je, aby si nainstalovali vncserver, pokud budou chtít pomoci. Tento
přístup je čistě experimentální, a možná nebude
fungovat dobře (chceme vyzkoušet).