Přidávání tabulek, sloupců, integritních omezení,
přejmenovávání a štěpení tabulek, konfigurace
vývojového, testovacího a produkčního prostředí… Je
mnoho požadavků, které mají vliv na podobu datového
modelu. V tomto blogu zkusím popsat běžné činnosti
týkající se správy relačního datového
modelu a stručně představit nástroj LiquiBase.