Česká Java Users Group (CZJUG) a Platforma
informačních technologií (PIT) vás zvou na

Plzeňské setkání České Java Users Group

v úterý 1. června 2010
od 17:00 hodin

v areálu Západočeské
univerzity v Plzni, Univerzitní 22, místnost UV 115

Na programu jsou dvě přednášky:

Agilní přístup k vývoji software

Dušan Juhás a Václav Pergl, Kerio
Technologies

Stále více IT firem využívá při vývoji software
některý z agilních přístupů. V první části
příspěvku nejprve ukážeme hlavní rozdíly mezi tzv.
„klasickým“ a agilním přístupem k řízení projektů
vývoje software. Budou zdůrazněny odlišnosti v
životním cyklu projektu i změny při plánování
řízení rozsahu, času a zdrojů projektu. V druhé
části Vás seznámíme s praktickými zkušenostmi
získanými při použití agilní metodiky SCRUM pro
vývoj produktů v Keriu a pokusíme se uvést na
pravou míru některé pověry provázející jeho
nasazení ve firmě.

Java Code Defect Analysis

Jiří Kiml, Querity

Přednáška se zabývá nástroji na automatickou
detekci potenciálních problémů v kódu. Konkrétně si
představíme nástroje Checkstyle a FindBugs, a
probereme zkušenosti a problémy s použitím těchto
nástrojů na středně velkém, dlouhodobém projektu.

Always code as if the guy who ends up
maintaining your code will be a violent psychopath
who knows where you live.-Martin Golding