Představte si situaci, kdy ve vaší účetní aplikaci
pracujete s třídou ucto.faktura,
definovanou v Javě třeba takto:

package ucto;

// vystavene faktury


public class faktura {

public String
cislo_faktury;


public Date datum_vystaveni;


public ArrayList<polozka> polozky; // reference
na tridu ucto.polozka


public String prijemce;


public Boolean vystavena;


public Date splatno_ke_dni;


public Boolean splaceno;


public Float castka;


}

S touto třídou ve své aplikaci budete chtít
manipulovat následujícím způsobem:

 • Vytvářet nové faktury a vystavovat je
 • Ukládat faktury do databáze a prohlížet si
  jejich obsah
 • Provádět dotazy nad fakturami za nějakou část
  účetního období, např. sledovat saldo mezi
  přijatými a vystavenými fakturami, nebo hledat
  faktury po době splatnosti, a to prostřednictvím
  oblíbeného reportovacího nástroje pracujícího s
  SQL.

K tomu, aby se naše Java třídy „naučily“ ukládat data
do databáze Caché nám stačí provést jen několik málo
kroků.

 1. K již vytvořeným Java třídám přidáme anotace,
  které budou Caché poskytovat informace o třídě
  samotné a další informace, např. o indexech které
  se mají vytvářet atd…
 2. Spustíme importovací utilitu, která k vybraným
  Java třídám vytvoří v Caché odpovídající
  persistentní třídy.
 3. V aplikaci budeme používat API Jalapeno runtime
  knihoven k manipulaci s daty uloženými v Caché.

Pojďme se nejdříve podívat na anotace Caché.

V Java J2EE verzi 1.5 byl zaveden nový prvek –
anotace. Syntakticky vycházejí z javadoc značek a
nemají vliv na samotný Java kód, ale mohou velice
významným způsobem ovlivňovat způsob práce různých
nástrojů a knihoven. Na rozdíl on jiných API, jako
např. EJB, nevyžadují externí soubory tuto interakci
popisující, ale jsou součástí samotného Java kódu.

Caché implementuje různé anotace, které lze v
zásadě členit na anotace na úrovni třídy a anotace na
úrovni vlastností.

Příkladem anotace na úrovni třídy je např. @CacheClass() nebo @Index(),
příkladem anotace na úrovni vlastnosti je @CacheProperty().

Každá anotace obsahuje různě dlouhý seznam atributů
určujících chování kompilátoru Caché.

Např. @CacheClass(name=”ucto.faktura”,
xmlSerializable=true)
říká kompilátoru Caché,
že vytvořená třída bude nazvána „ucto.faktura“, bude
persistentní (výchozí hodnota, není nutno
specifikovat) a bude obsahovat XML schopnosti – ty
jsou v Caché získány poděděním od třídy %XML.Adaptor.

package ucto;


import com.intersys.pojo.annotations.*;

// vystavene faktury


@CacheClass(name=”ucto.faktura”,
xmlSerializable=true)


public class faktura {

public String
cislo_faktury;


public Date datum_vystaveni;


public ArrayList<polozka> polozky; // reference
na tridu ucto.polozka


...


}

Definice vygenerované Caché třídy bude tedy vypadat
takto:

Class ucto.faktura extends (%Persistent,
%XML.Adaptor) { … tělo třídy … }

Řekněme, že pro účely rychlého vyhledávání podle
čísla faktury budeme chtít, aby Caché vytvořila nad
vlastností cislo_faktury index.
Zároveň, protože Caché nedovolí použít podtržítko v
názvech tříd nebo vlastností, budeme specifikovat
alternativní název některých vlastností. Zároveň
budeme chtít definovat v Caché vztah one-to-many mezi
třídami faktura a polozka.

package ucto;


import com.intersys.pojo.annotations.*;

// vystavene faktury


@CacheClass(name=”ucto.faktura”,
xmlSerializable=true)


@Index(name=”cislofakturyIndex”, isUnique=true,
propertyNames={“cislofaktury”})


public class faktura {


@CacheProperty(name=”cislofaktury”)


public String cislo_faktury;

@CacheProperty(name=”datumvystaveni”)


public Date datum_vystaveni;

@Relationship(type=RelationshipType.ONE_TO_MANY,
inverseClass="ucto.polozka",
inverseProperty="faktura")


public ArrayList<polozka> polozky; // reference
na tridu ucto.polozka

public String
prijemce;


public Boolean vystavena;

@CacheProperty(name=”splatnokedni”)


public Date splatno_ke_dni;


public Boolean splaceno;


public Float castka;


}

Takto upravená definice třídy povede k vytvoření
následující třídy v Caché.

Class ucto.faktura Extends
(%Library.Persistent, %XML.Adaptor) [ SqlTableName =
faktura ]


{


Property castka
As %Library.Float(JAVATYPE = "java.lang.Float");


Property cislofaktury As %Library.String(JAVATYPE =
"java.lang.String", MAXLEN = 4096) [ ClientName =
cislo_faktury ];


Property datumvystaveni As %Library.Date(JAVATYPE =
"java.util.Date") [ ClientName = datum_vystaveni
];


Relationship polozky As ucto.polozka(JAVATYPE =
"java.util.ArrayList") [ Cardinality = many, Inverse
= faktura ];


Property prijemce As %Library.String(JAVATYPE =
"java.lang.String", MAXLEN = 4096);


Property splacena As %Library.Boolean(JAVATYPE =
"java.lang.Boolean");


Property splatnokedni As %Library.Date(JAVATYPE =
"java.util.Date") [ ClientName = splatno_ke_dni ];


Property vystavena As %Library.Boolean(JAVATYPE =
"java.lang.Boolean");


Index cislofakturyIndex On cislofaktury [ Unique
];


XData JavaBlock


{

<JavaBlock>


<Package implementation="ucto.cache"
pojo="ucto"></Package>


<UseSameNames>false</UseSameNames>


<Name implementation="faktura"
pojo="faktura"></Name>


<ResolveNameCollisions>false</ResolveNameCollisions>


<EagerFetchRequired>true</EagerFetchRequired>


</JavaBlock>

}

}

O tom, jak třídu v Caché pomocí průvodce vytvoříme,
si povíme příště.