Java a Caché X: Caché objekty jako Enterprise JavaBeans

autor: Daniel Kutáč, InterSystems B. V. Dnes se zaměříme na možnosti Caché při spolupráci s architekturou Enterprise JavaBeans. EJB zná dva druhy beanů – a to beany s vlastní správou persistence – BMP (Bean Managed Pesistency) a beany, jimž persistenci obstarává příslušný kontejner v němž jsou provozovány – CMP (Container Managed Persistency). Zatímco BMP beany […]

Java a Caché IX: Práce s dotazy

autor: Daniel Kutáč, InterSystems B. V. Náš model aplikace je již dost rozsáhlý na to, abychom nad jeho třídami mohli začít provádět dotazování. Dnes si tedy ukážeme, jaké nám Caché nabízí možnosti práce s dotazy na data, vracející sady záznamů. Jedním z častých dotazů v účetních aplikacích je přehled zůstatků na účtech syntetické evidence, nebo […]

Java a Caché VIII: Pokročilé typy vlastností Caché tříd, kolekce a jejich projekce do Javy

autor: Daniel Kutáč, InterSystems B. V. Dnes si ukážeme práci s pokročilými typy vlastností Caché tříd a kolekcemi a jejich projekci do Javy. K tomu si upravíme v Caché Studiu třídu ucto.demo.Denik; přidáme následující dvě vlastnosti /// seznam oprávněných osob, které smí provádět účetní zápisy v dané úč. jednotce Property opravneniUzivatele As list Of %String(JAVATYPE […]

Java a Caché VII: První řádky kódu v prostředí Caché – pokračování

autor: Daniel Kutáč, InterSystems B. V. Dnes si ukážeme druhý scénář aplikace z minulého dílu. Pro připomenutí: tvořili jsme Java projekci Caché persistentních tříd a nad výslednými proxy Java třídami jsme prováděli operace projekce z třídy s aplikační logikou, vytvořenou v Caché. Použijeme tedy stejné persistentní třídy jako minule, včetně jejich projekce do Javy. Ovšem […]

Java a Caché VI: První řádky kódu v prostředí Caché

autor: Daniel Kutáč, InterSystems B. V. Určitě jako správní programátoři dáváte přednost psaní kódu před nudným čtením manuálů. Po poněkud méně záživném minulém díle se dnes dostaneme k tvůrčí práci. Pokud jste se při jeho čtení ošívali, vězte že to bylo napsáno pro vaše dobro. Dnes nás totiž čeká napsání prvních řádek kódu v prostředí […]

Java a Caché V: Tvorba funkčně bohatých objektově orientovaných databázových Java aplikací

autor: Daniel Kutáč, InterSystems B. V. Po hektickém závěru první sekce našeho seriálu o Javě a Caché, popisující tvorbu persistentních Caché tříd z prostředí Javy, nastal čas trochu si odpočinout a zvolnit tempo. V následujících dílech seriálu si podrobně ukážeme, jak můžeme využít možnosti nabízené databázovým strojem Caché pro tvorbu funkčně bohatých objektově orientovaných databázových […]

Java a Caché IV: Manipulace s objekty

autor: Daniel Kutáč, InterSystems B. V. Ve třetím díle seriálu jsme vytvořili jednoduchou Java třídu, ke které jsme v díle předchozím vytvořili zrcadlový obraz – persistentní Caché třídu. Jak definice Caché třídy vypadá, jsme měli možnost již vidět, nicméně pro nás v tomto okamžiku není její znalost podstatná. S Caché totiž nebudeme pracovat přímo, ale […]

Java a Caché III: Vytvoření definic Caché tříd pomocí průvodce

autor: Daniel Kutáč, InterSystems B. V. V minulém dílu našeho seriálu jsme se seznámili s použitím Caché anotací. Jenom krátká poznámka k minulému dílu; není nutno definovat anotace ke každé vlastnosti nebo ke třídě jako celku, stačí je definovat pouze tam, kde potřebujeme jít nad rámec čistých objektů (např. anotace pro indexy apod.), nebo tam […]

Java a Caché II: Práce s Java Anotacemi.

autor: Daniel Kutáč, InterSystems B. V. Představte si situaci, kdy ve vaší účetní aplikaci pracujete s třídou ucto.faktura, definovanou v Javě třeba takto: package ucto; // vystavene faktury public class faktura { public String cislo_faktury; public Date datum_vystaveni; public ArrayList<polozka> polozky; // reference na tridu ucto.polozka public String prijemce; public Boolean vystavena; public Date splatno_ke_dni; […]