Po hektickém závěru první sekce našeho seriálu o
Javě a Caché, popisující tvorbu persistentních Caché
tříd z prostředí Javy, nastal čas trochu si
odpočinout a zvolnit tempo.

V následujících dílech seriálu si podrobně
ukážeme, jak můžeme využít možnosti nabízené
databázovým strojem Caché pro tvorbu funkčně bohatých
objektově orientovaných databázových Java aplikací.

V tomto díle si popíšeme architekturu propojení
mezi zmíněnými technologiemi, Caché na straně
databázového (a též případně aplikačního) serveru a
Javy na straně více, či méně, „tlustého“ klienta.

V zásadě lze k datům uloženým v Caché přistupovat
dvojím způsobem:

 1. Vazba Caché – Java


  Tento způsob poskytuje přímočarý způsob propojení
  Caché tříd (a nemusí se jednat jen o persistentní
  třídy) a Java aplikací. Základem tohoto způsobu
  propojení databáze na straně jedné a aplikace na
  straně druhé, je automatické vytvoření proxy Java
  tříd pro každou uživatelem označenou Caché třídu.
  Proxy Java objekty zajišťují přístup k vlastnostem,
  metodám a jiným položkám umístěným v definici Caché
  tříd. Proxy třídy jsou čistě Java třídy, obsahují
  pouze standardní Java kód. Proxy třídy zajišťují
  plnou podporu pro izolaci a práci s transakcemi.
  Navíc, systémový třídy zajišťující vazbu mezi Caché
  a Javou, obsahují kód který se stará o inteligentní
  kešování záznamů a tím redukují síťový provoz mezi
  klientem a serverem.
 2. Caché JDBC Ovladač


  Prostřednictvím JDBC ovladače lze ke Caché
  přistupovat jako ke klasické relační databázi. Tedy
  lze pomocí SQL manipulant s daty vystavenými jako
  tabulky či náhledy a spouštět metody Caché tříd,
  pokud jsou označeny jako uložené procedury. Caché
  JDBC je Level 4 ovladač podporující verzi 3.0 JDBC
  API.

Samozřejmě je možno pro dosažení maximální
flexibility použít oba dva přístupy současně.

Vazba Caché – Java

Pomocí prostředků této vazby lze manipulovat s
daty vystavenými v persistentních třídách Caché,
stejně tak jako vykonávat aplikační kód zapouzdřený v
metodách nebo vložených dotazech tříd.

Uvedená vazba sestává z následujících komponent:

 • Generátor Java proxy tříd


  Jedná se o jednu z několika definovaných projekcí,
  které lze spolu s Caché třídami použít a to
  konkrétně projekci do Javy. Mimochodem, kromě
  projekce vytvářející Java proxy třídy je možno
  tvořit projekce do C++, .NET jazyků nebo sestavovat
  vlastní projekce.
 • Knihovna Java tříd vazby


  Toto je sada Java tříd zajišťující samotné
  propojení klienta s databází, volání metod Caché a
  různé pomocné operace jako serializaci a
  deserializaci objektů a správu objektů Caché. Třídy
  knihovny se nacházejí spolu s nám již známými
  třídami knihovny Jalapeno v souboru CacheDb.jar.
  Tento soubor lze nalézt v adresáři
  cachesys/dev/java/lib/JDK1.x (x=4 nebo 5). Již
  název adresáře napovídá, že pro práci s touto
  vazbou je nutno mít runtime Java ve verzi 1.4 a
  vyšší. Caché samozřejmě využívá i nejnovější
  vlastnosti Java 1.5 jako například generiky nebo
  boxování, či již zmíněné anotace, proto je soubor
  CacheDB.jar ve dvou verzích – podle verze Javy.


  Knihovna poskytuje různé typy připojení, podle toho
  zda aplikace vyžaduje spíš bohatou funkčnost (tzv.
  full binding) nebo preferuje maximální výkon (light
  binding).
 • Server Caché objektů


  Velmi výkonný proces, který zprostředkovává
  jakoukoliv komunikaci mezi klientem a Caché
  serverem. Komunikuje pomocí standardního síťového
  protokolu TCP/IP a běží na všech operačních
  systémech, na kterých lze provozovat Caché. Tento
  server je součástí nejen Java vazby ale i ostatních
  vazeb, napátkou např. .NET, JDBC, ODBC, Perl,
  Python atd…

Následující obrázek znázorňuje postup při tvorbě
Caché – Java aplikací:

JavaaCacheV

Při kompilaci Caché tříd se k označeným třídám
automaticky generují Java proxy třídy, které pak za
běhu programu prostřednictvím knihovny Java tříd
komunikují se svými protějšky na straně Caché a jsou
s nimi synchronizovány.

V praxi to vypadá takto:

 • Vývojář definuje třídy v Caché, jednak třídy
  persistentní, reprezentující úložiště dat, jednak
  (může ale nemusí) třídy implementující aplikační
  logiku pomocí svých metod.
 • Při kompilaci tříd se vytvoří proxy Java tříd
  nejen označených tříd, ale i tříd, na něž se daná
  třída odkazuje a to rekurzivně. Není tedy nutno
  zdlouhavě procházet všechny třídy v projektu.
  Vygenerované Java třídy obsahují veškeré potřebné
  metody, tedy jak metody obsažené v definici
  samotných tříd, tak metody přidané v průběhu
  kompilace na straně Caché včetně přístupových metod
  pro vlastnosti Caché tříd.
 • Za běhu programu je pak ze strany Javy navázáno
  spojení do Caché a prostřednictvím objektu spojení
  (továrna) lze následně instancovat proxy třídy a
  pracovat s nimi jako by to byly – a také že jsou –
  klasické Java třídy. Vše ostatní, tj. synchronizace
  s instancemi na straně Caché je prováděno
  automaticky.

Jak takovou aplikaci napsat a co se přesně děje za
běhu, si ukážeme detailně v následujících dílech.