V předchozí části tohoto článku jsem se věnoval
přehledu BEA WebLogic platformy. V této druhé části
popíšu ve zkratce AquaLogic platformu, na obrázku v
levé části.

BEA Produkty siroky

AquaLogic platforma je nová sada produktů, kterou
BEA nabízí. Je to sada produktů, která vynikla
většinou koupením firem, které tyto produkty vyvinuly
a prodávaly. BEA je nyní integruje do společné
produktové sady.

AquaLogic produktová sada nabízí nástroje pro
vytváření kompozitních aplikací, vyhovujících
standardu SOA. Nabízí nástroj pro publikaci dat –
Data Service platform. Nad ní je nástroj pro
směrování a transformace toku dat- Service Bus. Spolu
tak informace ve formě služby pro BPM nástroj –
AquaLogic BPM Suite. Ten umí se službami pracovat a
vytvářet procesy, které jsou publikovány jako
kompozitní aplikace pro uživatele. Tvorbu
uživatelského prostředí podporuje nástroj AquaLogic
User Interaction.Paralelně do všech vrstev zasahuje aspekt bezpečnosti
a informovanosti. Na bezpečnost je tady produkt
Enterprise Security. Ten deklarativně popisuje
přístupy k vrstvám a k jejich datům. Aspekt
informovanosti zabezpečuje Enterprise Repository a
Registry. Ty vedou evidenci všech služeb a procesů v
aplikaci.

Každá z vrstev této referenční architektury má
nějakou primární roli, vstupy a výstupy. Komunikace
mezi vrstvami je většinou pomocí služeb
implementovaných ve WebService standardu.

Většinou se ale u kompozitních aplikací nepoužívají
všechny tyto vrstvy. U některých jsou data již
publikována pomocí služeb a vrstva Data Servis
platform tedy není potřeba. U jiných konfigurací se
například používají portálové řešení od jiných firem.
Často se také používá náhrada jednoho produktu v
nějaké vrstvě produktem z WebLogic platformy.
Například WebLogic Integration se dá použít jako
integrační vrstva a nahradit tak Data Service
platform nebo Service Bus.

Vzhledem k tomu, že komunikace mezi vrstvami
funguje na standardních protokolech, tak výměna
jakékoli vrstvy za jiný produkt není problém.


AquaLogic Data Services Platform (ALDSP)

Tento produkt poskytuje přístup k datům. Poskytuje
jednoduchou cestu, jak namapovat relační databázi
nebo XML data do Webové služby, SDO objektů, JDBC
nebo ADO. Vytváří datovou vrstvu mezi Vaším datovým
úložištěm a aplikací, která umožňuje jak čtení dat,
tak jejich změny pomocí statických i dynamických
dotazů.

ALDSP

Ano, je to obdoba
persistentních vrstev, na kterých je hodně různých
produktů jiných firem, ale jenom málo z nich
publikuje okamžitě a nativně přímo do Webových
služeb, SDO objektů nebo JDBC.


AquaLogic Service Bus (ALSB)

ALSB je integrační hub pro SOA řešení, který se
konfiguruje pomocí metadat a pravidel. Je to jakási
obdoba síťového routeru pro webové služby.

ALSB

Použitím Xquery nebo XSLT je možné jednoduché
směrování dle obsahu nebo formy do jiných cílových
destinací, použitím velkého seznamu standardních
protokolů jako HTTP/S, JMS, JMS/XA, email(POP,
SMTP,…), EJB/RMI, POJO callout, Tuxedo a dalších.
Je taky možné konfigurovat složitější transformace
buď textového nebo XML obsahu do cílového formátu.

ALSB samozřejmě obsahuje i další podpůrné funkce
jako logování, monitorování, verzování, nebo SLA
monitorování, zprávu bezpečnosti a výjimek.

AquaLogic Service Registry a AquaLogic Enterprise
Repository (ALSR a ALER)

S rostoucím počtem služeb podniku je stále těžší a
těžší udržovat kvalitní popis jejich rozhraní a
fundovaně plánovat jejich použití a změnový proces. V
hodně případech dokumenty už nestačí a je potřeba
nástroj na zprávu obsahu aplikací. Proto se ve
větších firmách začaly používat registry a
repositáře.

BEA registr slouží k evidenci služeb v různých
prostředích, popisu jejich místa implementace a
jejich relací. Registr publikuje tyto informace
pomocí standardního UDDI rozhraní.

Repositář popisuje nejenom služby, ale i okolní
prostředí, tj. procesy, aplikace, lidi, organizaci.
Datový model za repositářem je plně flexibilní a
verzovatelný, takže je možné popsat jakoukoli
organizaci a její IT prostředí.

Vzhledem k tomu, že tato úložiště dat jsou často
integrována s jinými produkty a zdroji dat v
multiuživatelském módu, jsou data v nich podstatně
více detailnější a více odpovídající realitě než
obyčejné dokumenty.

AquaLogic Users Interactions (ALUI)

ALUI je v podstatě portálové řešení postavené na
vlastním frameworku, který si vystačí s konfigurací a
metadaty. Na rozdíl od WebLogic portálu je ALUI více
omezen vlastním frameworkem, ale na druhé straně
nabízí velkou hromadu přímo použitelných aplikací.
ALUI v nich podporuje spolupráci více uživatelů na
společném úkolu (collaboration), a to aplikacemi
jako:


• správa úkolů a projektů skupiny; sdílení dat a
dokumentů ve skupině

• schvalování a načasování dokumentů; flexibilní
proces schvalování

• kalendář skupiny nebo jednotlivce

• podpora komunit, diskuzních skupin

• správa obsahu, šablon, toku stránek

• analýza používání stránek

alui

AquaLogic BPM Suite (ALBPM)

Je nástroj na orchestraci služeb do obchodních
procesů a jejich publikaci ve formě aplikace. Procesy
jsou implementovány formou WYSIWYG. Grafická notace
je přepínatelná mezi standardními jako BPEL, UML,
BPMN, nebo interní jednoduchou notací, a to kdykoli v
čase implementace procesu.

Pro komplikovanější logiku implementovanou v
procesu je zde možnost použít vnitřní skriptovací
jazyk velice podobný Javě.

ALBPM

ALBPM se skládá z více nástrojů pro různé typy rolí
lidí v projektu:

• Designer – nástroj pro návrh procesů a jejich
následnou simulaci a dokumentaci, pro zadání
funkcionality vývojářskému týmu

• Studio – nástroj na implementaci jednotlivých
kroků procesu. Využívají ho vývojáři pro implementaci
všech kroků procesu a nebo integraci s externími
systémy

• HiPer Workspace – aplikace pro koncové klienty
vyvinuté v ALBPM. Zobrazuje seznam úkolů pro
přihlášeného uživatele a následuje kroky definované
procesem.

• Process server, monitoring repository a dashboard
– jsou využívané obsluhou aplikace. Nabízí náhled nad
bežícími procesy, statistiky, trendy a pohled do
historie běhu procesů.

AquaLogic Enterprise Security (ALES)

ALES je řešení bezpečnosti, které integruje více
aplikací a jejich zdroje s více úložišti
bezpečnostních informací.

Mezi aplikační zdroje patří jak technologické
zdroje jako URL, EJB, WebSerice, ale také aplikační
objekty jako klient, účet, záznam atd. Jako úložiště
může být použité například LDAP, databáze SSO řešení.

ALES umožňuje pomocí modulů pro autentizaci,
autorizaci, mapování a auditování namapovat informace
z bezpečnostních úložišť na zdroje aplikací a
publikovat výsledek pomocí různých API. Tyto API jsou
následně použity v aplikacích na povolení či zakázáni
přístupu.

Aplikace může běžet na WebLogic nebo AquaLogic
platformě, samotném Java VM, .Netu, WebSphere AS,
nebo jako C/C++ aplikace. ALES podporuje velkou sadu
protokolů a dodává se také ve formě API pro aplikační
platformy.

Pro WebServisové aplikace, ALES podporuje rozhrní
ve formě SAML a WSDL. Pro Java aplikace CertPath
X.509, KeyStore, JSSE, JCE knihoven nebo jako JAAS
implementace.

Pro další (také ne-java) prostředí podporuje
standardy jako XACML2.0, X.509, LDAPv3, ISAPI, FIPS
140, TSL, SSL a JDBC.


Pro více informací o BEA produktech použijte
následující odkazy:

Seznam BEA produktů – http://bea.com/framework.jsp?CNT=index.htm&FP=/content/products&WT.ac=topnav_products

Veškerá dokumentace o produktech – http://e-docs.bea.com

Všechny produkty ke stažení – http://download.bea.com

Zajímavé články, blogy, wiki o produktech a
technologiích – http://dev2dev.bea.com

Podpora k produktům – http://support.bea.com

Seznam školení pro Evropu – http://eu.bea.com/education/index.jsp