Dříve, než si ukážeme jak lze v Jythonu používat
existující knihovny napsané v Javě, je nutné se
seznámit se základy jazyka. V příštích několika
lekcích se seznámíme se základními datovými typy a se
syntaxí jazyka.

Jak spustit program

S Jythonem je možné pracovat dvěma způsoby. Je
možné s ním komunikovat v interaktivním modu, nebo
může sloužit jako interpret skriptů, které chceme
spustit jako dávku.

Interaktivní mod

K nastartování interaktivního modu, spustíme Jython
z příkazové řádky pomocí dávkového souboru jython.bat, který se automaticky vytvoří při
instalaci. Po startu programu se objeví následující
řádky:

Jython 2.2.1 on java1.5.0_03

Type "copyright", "credits" or "license" for more information.


>>>

Vidíme zde informace o verzi Jythonu, a informaci o
verzi Javy, v jejímž prostředí je Jython spuštěn.
Znaky >>> slouží jako značka
příkazové řádky započatého sezení v prostředí
Jythonu.

Pozn.: Výstup na obrazovce nebude žádným
viditelným způsobem odlišen od zadávaných hodnot,
které jste natypovali při sezení. Tučné fonty jsou
zde použity jen pro zvýraznění výstupních hodnot od
hodnot zadávaných.

Během interaktivního sezení, můžeme vkládat
fragmenty kódu a okamžitě vidět výsledky. Je možné
též používat proměnné a přiřazovat jim hodnoty a pak
se na ně později v témže sezení odkazovat.
Nejsnadněji si to předvedeme pomocí základních
matematických operací. Příklad velmi jednoduchého
interaktivního sezení může vypadat takto:

Jython 2.2.1 on java1.5.0_03

Type "copyright", "credits" or "license" for more information.


>>> 2 + 2

4

>>> x = 2 * 2

>>> x

4

>>> y = x * 2 - 1

>>> y

7

>>> y/2

3

>>> svet_je_plochy = 1

>>> if svet_je_plochy:

... print "Davej pozor, abys neprepadl pres okraj!!!"

...

Davej pozor, abys neprepadl pres okraj!!!

Pár poznámek k výše uvedenému sezení. Později to
ještě jednou bude zdůrazněno, ale již zde si
všimneme, že přiřazovací příkaz nevrací žádnou
hodnotu. Je to jen příkaz a nikoliv výraz, jako např.
v Javě. Trojice teček, kterými začínají předposlední
dvě řádky, označují tzv. pokračovací řádky příkazu.
Sezení ukončíme stlačením Ctrl-z v prostředí Windows.
V prostředí Unixu pak pomocí Ctrl-d.

Toto testování, experimentování a objevování není
omezeno jen na Jython.

Spuštění dávky

Nejjednodušší metoda jak spustit již hotový skript
z příkazové řádky, je zadání příkazu:

C:\home\havlicek>jython nazev_skriptu <argumenty>

Název_skriptu je jméno souboru, ve
kterém je skript uložen. Soubor má koncovku .py. V operačním systému Windows je možné
asociovat jythonovské .py soubory s
dávkou jython.bat a pak spouštět
skripty pouhým poklepáním na název souboru.

Oddělovače řádek

Jednotlivé příkazy v Jythonu se skládají z
takzvaných logických řádek. Co to je
logická řádka? Java se s touto otázkou vyrovnává
pomocí speciálních znaků. V Javě je oddělovačem
logických řádek středník. Jednoduchý příkaz v Javě
vypadá například takto:

System.out.println("Hello world");

Všimněte si středníku na konci příkazu !!! Nyní se
podívejme na ekvivalent napsaný v Jythonu:

print "Hello world"

Zde se nevyskytuje žádný speciální znak, říkající:
„Hele kámo, tady končí příkaz, a vše co je za mnou,
patří už k něčemu jiném.“ V Jythonu, na rozdíl od
jiných programovacích nástrojů, je postačujícím
příznakem konce logické řádky znak „new line“, čili nová řádka. Toto platí jak pro
případ interaktivní konzole, tak pro zdrojový kód
uložený v souboru.

Jednotlivé řádky programového kódu v Jythonu jsou
interpretovány jako samostatné logické řádky. Jsou
však případy, kdy logická řádka reprezentující nějaký
příkaz není to samé jako fyzická řádka. Tato situace
nastává, pokud použijeme:

  • středník, jako oddělovač
    několika logických řádek
  • zpětné lomítko, pro rozdělení
    dlouhého příkazu na několik řádek
  • trojité uvozovky, pro
    takzvaný dokumentační řetězec

Středník

Středník slouží jako oddělovač v případě, kdy
příkaz je velmi krátký a vy máte dojem, že by se na
řádku ještě něco mohlo vejít. Pokud máte z
programování v Javě zvyk ukončovat příkazy
středníkem, můžete je použít.

>>> print "Hello world"; x = 123; print x

Hello world

123

>>>

Zpětné lomítko

Znak zpětného lomítka se používá pro rozdělení
příliš dlouhého příkazu do několika fyzických řádek:

Jython 2.2.1 on java1.5.0_03

Type "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> x = 1 + 2 + \

... 3 + 4

>>> print x

10

V případě, že dlouhý příkaz obsahuje závorky,
kulaté ( ), hranaté [ ], nebo složené { }, je možné
logický řádek rozdělit do několika fyzických řádků i
bez použití zpětného lomítka:

>>> print ("toto" +

... " pak tohle " +

... " a jeste tomto, jo?")

toto pak tohle a jeste tomto, jo?

Trojité uvozovky („triple quotes“)

S trojitými uvozovkami se setkáme, až si budeme
povídat o dokumentačních řetězcích. Platí pro ně
stejná podmínka, jako pro body výše. Jsou použitelné
jen v souborech. Zatím jen malá ukázka:

>>> print """Toto je velmi, ale opravdu velmi dlouhy retezec,

... ktery se roztahuje na nekolika,

... presneji receno, na trech radkach"""

Toto je velmi, ale opravdu velmi dlouhy retezec,

ktery se roztahuje na nekolika,

presneji receno, na trech radkach