Caché eXTreme for Java I.

autor: Štefan Havlíček, Sales Engineer, InterSystems B.V. S neustále se zrychlujícím rozvojem vědy a techniky roste i množství dat, které je nutné zpracovávat pokud možno v reálném čase a často se stává, že určité projekty vyžadují výkon, který přesahuje hranice běžných databází. Takovým projektem je například projekt Evropské kosmické agentury (ESA) Gaia, jenž má za úkol pořizovat […]

Jython X

autor: Štefan Havlíček, Sales Engineer, InterSystems B.V. Cykly a vstupně-výstupní operace V dnešním díle našeho seriálu se ještě v krátkosti podíváme na cykly v Jythonu, vstupně-výstupní operace a na spouštění Jythonovských modulů z příkazové řádky. Cyklus for Cyklus for je v Jythonu používán častěji než while a chová se zde zcela jinak než v Javě. Je používán pro […]

Jython IX

autor: Štefan Havlíček, Sales Engineer, InterSystems B.V. Logické výrazy, aneb co je pravda a co lež – pokračování V tomto díle dokončíme přehled jednoduchých příkazů a následně se zaměříme na příkazy strukturované. Break Příkaz break ukončí vykonávání cyklu, v němž je použit, a předá řízení na řádek následující po tomto cyklu: >>> for i in range(0, […]

Jython V

autor: Štefan Havlíček, Sales Engineer, InterSystems B.V. Sekvenční datové typy Doposud jsme se zabývali pouze jednoduchými datovými typy, které neumožňovaly pracovat s celou skupinou hodnot. Často však potřebujeme pracovat právě s takovými skupinami navzájem souvisejících údajů. K tomu právě slouží sekvenční datové typy. Sekvenční datové typy jsou uspořádané, indexované, polím podobné kolekce, které se vyskytují […]

Jython IV

autor: Štefan Havlíček, Sales Engineer, InterSystems B.V. Numerické funkce  (pokračovaní) Pro ilustraci vestavěných matematických funkcí lze uvést ty, které jsou používány nejčastěji: abs abs(číslo)             Vrátí absolutní hodnotu argumentu. coerce coerce(číslo1, číslo2)             Vrátí tuple … (výsledek1, výsledek2). Tuple je datový typ, o němž bude řeč později, v sekci pojednávající o sekvenčních datových typech. Výsledky […]

Jython III

autor: Štefan Havlíček, Sales Engineer, InterSystems B.V. Komentáře Jako každý programovací jazyk, má i Jython možnost komentářů. Sama praxe doporučuje komentáře používat. Komentář by se měl vždy objevit v místě, kde jste použili nějaký neobvyklý programátorský obrat, a pak i v místě, kde jste něco zkoušeli. Neuděláte-li to, dá se očekávat, že v budoucnu čas, […]

Jython II: Základy jazyka

autor: Štefan Havlíček, Sales Engineer, InterSystems B.V. Dříve, než si ukážeme jak lze v Jythonu používat existující knihovny napsané v Javě, je nutné se seznámit se základy jazyka. V příštích několika lekcích se seznámíme se základními datovými typy a se syntaxí jazyka. Jak spustit program S Jythonem je možné pracovat dvěma způsoby. Je možné s […]

Jython I: Seznamte se ….

autor: Štefan Havlíček, Sales Engineer, InterSystems B.V. Hledání odpovědi na otázku "Co je to Jython?", nás zcela automaticky přivede k programovacímu jazyku Python, jehož autorem je C.Guido Van Rosum. Python je interpretovaný, interaktivní, objektově orientovaný programovací jazyk. Je často přirovnáván k nástrojům, jako jsou např. Perl, Tcl, Lisp, Java. Kombinuje v sobě vysokou efektivitu s […]