Tento příspěvek je pro mne do jisté míry přelomový,
protože je to podle mých znalostí poprvé, co se v
naší republice nějaký nakladatel uvolil zdarma zveřejnit elektronickou verzi
knihy, kterou právě doprodal. Touto knihou je Java 5.0 – Novinky jazyka a upgrade
aplikací
.

Na svých stránkách mám v elektronické podobě
vystaveny i jiné své knihy, ale vždy jsem musel
čekat, až vyprší platnost smlouvy s nakladatelem. V
té době však již mnohé z toho, co jsem v textu
napsal, přestalo být pro značnou část odborné
veřejnosti zajímavé.Toto je poprvé, co mohu knihu
vystavit ještě v době platnosti smlouvy.
Nakladatelství Computer Press za
to patří můj (a věřím, že nejenom můj) velký dík.

Tato kniha je totiž v současné době pravděpodobně
jediným volně dostupným českým textem, který podrobně
probírá syntaktické konstrukce zavedené ve verzi 5.0,
především pak parametrizované typy a anotace. Doufám,
že i vy přivítáte její zveřejnění.