Zveřejnění knihy o novinkách Javy 5.0

Tento příspěvek je pro mne do jisté míry přelomový, protože je to podle mých znalostí poprvé, co se v naší republice nějaký nakladatel uvolil zdarma zveřejnit elektronickou verzi knihy, kterou právě doprodal. Touto knihou je Java 5.0 – Novinky jazyka a upgrade aplikací. Na svých stránkách mám v elektronické podobě vystaveny i jiné své knihy, […]

Recenze knih — reakce na reakce

Před nedávnem jsme na našem portálu uveřejnili recenze knihy „C# 2005 – Velká kniha řešení“. Několik čtenářů vzápětí vyjádřilo podezření, že se jedná o diverzní akci Velkého Bratra nebo alespoň o omyl redakce. Abychom tuto skutečnost vysvětlili a uvedli na pravou míru, uveřejňujeme příspěvek našeho redakčního kolegy Rudolfa Pecinovského, kterýžto krok měl správně zveřejnění recenzí […]

Java se má přiblížit Visual Basicu (Java Rockets Closer to VB-like Ease with JSR 273)

Překlad názvu jsem, pravda, zvolil trochu provokativní – Java a Visual Basic se vždy tvářily, že stojí na opačných stranách barikády. Nicméně jednou ze současných snah je přinést některé z výhodných vlastnoti VB i do Javy. Autor odkazovaného článku rozebírá JCP 273 Design-Time API for JavaBeans a nabízí některé náměty, jak zlepšit schonosti…

Výčtové typy

Jednou z věcí, kterou kritici minulým verzím Javy vyčítali, byla absence výčtových datových typů. Řada programátorů obcházela tento nedostatek tak, že místo požadovaného výčtového typu definovala rozhraní a v něm sadu (většinou celočíselných) konstant zastupujících hodnoty definovaného výčtového typu. Chtěl li někdo tyto konstanty používat, stačilo deklarovat implementaci příslušného rozhraní, a od té chvíle mohla […]