Spring Security Impersonation

autor: Tomáš Holý Pojem Impersonation (počeštěně Impersonifikace), který v doslovném překladu znamená imitování nebo zosobnění, se dá vysvětlit touto poučkou: Přihlášený uživatel předstírá, že je někdo jiný, aby získal práva a data cizího uživatele. internetové odkazy: http://www.aspectworks.com/2014/06/spring-security-impersonation