Pojem Impersonation (počeštěně Impersonifikace),
který v doslovném překladu znamená imitování nebo
zosobnění, se dá vysvětlit touto poučkou: Přihlášený
uživatel předstírá, že je někdo jiný, aby získal
práva a data cizího uživatele.