Párovacie algoritmy

K napísaniu tohoto príspevku ma priviedla potreba prepísať kus kódu tak aby bol rýchlejší. Keďže som sa už s podobným problémom stretol viackrát, tak ho považujem za celkom všedný, ale nechcem ho popisovať všeobecne, preto som si vymyslel príklad s faktúrami a platbami. Všeobecný popis problému by znel asi takto: Máme dve množiny…

Ako na geolokáciu s WorldIP API

Pojem geolokácia (Geolocation) v tomto kontexte znamená určenie reálnej geografickej polohy počítača podľa jeho IP adresy.Požiadavka: Web stránka podporuje viac jazykových mutácií, medzi ktorými si užívateľ môže vybrať jazyk, ktorému rozumie. Pri otvorení stránky sa implicitne vyberie jazyk, ktorým sa hovorí v krajine, z ktorej je užívateľ…