Úsmevný pokus o dôkaz, že Matrix bol naprogramovaný
v Jave inšpirovaný Disgruntled Bomb.