Copak jmelí.. Ale Scala!

Nehledě na to, že si dokážu představit i příjemnější náplň dlouhých zimních večerů, než je studium nového programovacího jazyka, Scala za trochu toho drahocenného času a energie rozhodně stojí. Odměnou nám budiž citelný nárůst efektivity a radosti z práce. Scala je objektově orientovaný, funkcionální, staticky typovaný jazyk s vysokou úrovní abstrakce. Což je samo o […]