Tento díl je věnován popisu frameworku Brix, který je z mého pohledu
nejzajímavější ze všech použitých knihoven. Navíc se
toho o Brixu v češtině nebo slovenštině zatím moc
nenapsalo a to i přes to, že jeden z jeho hlavních
dvou autorů je Matěj Knopp ze Slovenska, který mimo
jiné také z velké části implementoval podporu ajaxu
ve Wicketu a napsal úžasný InMethodGrid, kterému se
určitě budu věnovat v některém dalším díle. Tím
druhým autorem není nikdo jiný, než v současné době
největší Wicket Guru Igor Vaynberg z
Kalifornie. A když už jsem zmínil Igora, nedá mi
nezmínit jeho novou knihu, kterou
mám koupenou a na kterou se těším jak malej
Jarda.