Hledání nejkratší cesty s omezeními – technická case study

Článek o grafovém problému hledání nejkratší cesty se zadanou množinou mezilehlých prvků sítě. Kromě popisu upraveného Dijkstrova algoritmu, který tvoří jádro celého řešení, se zabývá i řadou dílčích vedlejších problémů, které bylo nutné překonat pro zdárné uvedení programu do praxe. internetové odkazy: http://tomaszalusky.blogspot.cz/2013/12/hledani-nejkratsi-cesty-s-omezenimi.html

GeeCON 2013 – poznámky z konference

Ve dnech 15.-17.5.2013 jsem poprvé navštívil konferenci GeeCON v polském Krakówě. Své dojmy a mnoho věcí, které mne zaujaly, jsem zaznamenal do blogu. Rád bych na tomto místě – stejně jako Honza Novotný, s nímž jsem jel – poděkoval společnosti YSoft za volnou vstupenku. A teď už tudy prosím… internetové odkazy: http://tomaszalusky.blogspot.cz/2013/05/geecon-2013-1-den.html