Článek o grafovém problému hledání nejkratší cesty
se zadanou množinou mezilehlých prvků sítě. Kromě
popisu upraveného Dijkstrova algoritmu, který tvoří
jádro celého řešení, se zabývá i řadou dílčích
vedlejších problémů, které bylo nutné překonat pro
zdárné uvedení programu do praxe.