Červnové setkání Pražské Czech Java User Group
proběhne v pondělí 13.6. od 19h v posluchárně S5 na
Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy Univerzity na
Malostranském náměstí 25, Praha 1. Čekají nás dvě
témata: Reaktívne aplikácie pomocou Java EE – ako na
to?
a Payara –
vylepšenia GlassFish serveru s komerčnou
podporou
(obě odprezentuje Ondrej Mihályi).

Na setkání bude k dispozici pizza sponzorovaná
týmem Payara.

Vstup na akce CZJUGu je zdarma, a není třeba se
předem registrovat. Pokud se chystáte přijít, dejte
nám vědět formou hlasování v anketě na hlavní stránce
portálu java.cz.

Reaktívne aplikácie pomocou Java EE – ako na
to?


Java EE je moderný framework, ktorý poskytuje veľkú
podporu pre vytváranie reaktívnych aplikácií. V
najnovšej verzii prináša v spojení s Java 8 ešte viac
asynchrónneho API pre uľahčenie ich vývoja. Niektoré
implementácie Java EE, vrátane Payara Micro, idú ešte
ďalej a poskytujú rozšírenia pre ešte ľahšie písanie
a nasadenie vysoko škálovateľných aplikácií.


V prednáške priblížim ako šikovne využiť všetkých
týchto možností pri tvorbe reaktívneho kódu, na čo si
dať pozor pri vnášaní reaktívnych prvkov do
existujúcich aplikácií. Na záver urobím demo využitia
možností Payara Micro runtime pri nasadení reaktívnej
aplikácie zloženej z niekoľkých microservice
komponent.

Payara – vylepšenia GlassFish serveru s komerčnou
podporou

Payara Server je opensource server, ktorý vznikol
na báze Java EE serveru GlassFish. Okrem početných
opráv chýb v GlassFIsh obsahuje ďalšie vylepšenia pri
zachovaní spätnej kompatibility. Priblížim ako tento
projekt funguje, ako prebieha jeho vývoj, ako je to s
jeho komerčnou podporou, a aké ďalšie vylepšenia
prináša oproti GlassFish.

Přednášející: Ondrej Mihályi

Po ukončení štúdia na matfyze v Prahe ho zaujal
zvrat vo vývine platformy Java EE, ktorá sa po dlhom
čase začala uberať sľubným smerom. Postupne sa od
vývoja Java EE aplikácií pre viaceré finančné
inštitúcie dostal k práci na voľnej nohe a pôsobí ako
lektor a konzultant. Dlhodobo sa venuje dianiu v Java
EE komunite a snaží sa aktívne podieľať na
popularizácii a rozvoji tejto platformy., mimo iného
aj príspevkami na blogu Payara (blog.payara.fish) či
osobnom blogu (itblog.inginea.eu).