Ne-konference Jopenspace 2016 se koná 7. – 9. října
2016 v Hotelu Farma v Pelhřimově. Ne-konference
neznamená, že se nám nechce připravovat program.
Obsah, který vytváří všichni účastníci, se skládá z
desetiminutových prezentací a workshopů. Páteční
volný den se letos ruší z důvodu Krajských voleb.
Maximální počet účastníků je limitován na 35 – 40.

Co musím udělat, abych se mohl zúčastnit?
Připravit si desetiminutovou prezentaci na
libovolné téma. Převládají témata z oblasti
informatiky, ale nezajímáme se pouze o programování
a uvítáme i jiná zajímavá témata. Minulý rok jsme
si například vyzkoušeli pohovor zájemce o práci s
dlouhou diskuzí a zajímavými názory z obou stran
”stolu”. J v názvu už opravdu neznamená Java.
Stejně tak by tam mohlo být třeba 42.

Cena za účast se odvíjí od množství sponzorských
darů. Priorita je zaplatit nejdříve konferenční
sál, ubytování účastníků a pokud se nám podaří
zajistit více zaplatíme ze sponzorských darů i
stravu. Záloha je pro letošek stanovena na 1000 Kč.
Záloha je vratná v případě, že nebudete moci přijet
a dáte nám o tom vědět alespoň dva dny před
začátkem ne-konference. Z této zálohy se hradí
doplatek stravování a drobné dary pro ty skvělé z
nás, kteří zajistí sponzorský dar.

Více o Jopenspace najdeš na www.jopenspace.cz

Registrace
https://docs.google.com/forms/d/1asUioPnzaN5pWovZnPXJgdzHoS-x_j5VVMazeFeh8WE