Česká Java Users Group (CZJUG) a Platforma
informačních technologií (PIT) vás zvou na

Plzeňské setkání České Java Users Group

v úterý 13. prosince 2011
od 17:00 hodin

v areálu Západočeské
univerzity v Plzni, Univerzitní 22, místnost UV 115.

Na programu jsou dvě přednášky:

Spring Roo

Antonín Slezáček, KIV ZČU 

Spring Roo je velmi užitečný nástroj pro rapid
application developement v Javě. Umožňuje velmi
rychle a efektivně vytvořit kostru J2EE aplikace
počínaje nastavením architektury, vytvořením
databázové vrstvy, vygenerováním CRUD kontrolerů,
webového rozhraní, až po testování aplikace a její
zabezpečení. Jeho velkou předností je možnost
rozšíření pomocí OSGi modulů.

Během přednášky se dozvíte, které technologie
můžete používat pokud se rozhodnete pro Spring Roo a
dále si prakticky ukážeme jak takový vývoj vypadá s
použitím nástroje SpringSource Tool Suite.

Dart: Preview

Ládíček Thon, Flexibee Systems,
s.r.o.

Dart je nový vysokoúrovňový programovací jazyk od
Googlu, kterému je občas přisuzována role zabijáka
JavaScriptu. Je to opravdu tak? Řekneme si, co Dart
má a co nemá, ukážeme si pár příkladů jak na straně
serveru, tak na klientu (v prohlížeči). Měli byste
získat dostatek informací na to, abyste se sami
rozhodli, zda se vyplatí sledovat vývoj Dartu a
případně si ho vyzkoušet. Upozornění: přednášející
Dartu zcela propadl a proto bude poněkud nekritický.

Těšíme se na vaši účast.