Joshua Suereth vytvořil v podobě své knihy Scala in
Depth
 perfektní kuchařku, sadu best practices,
která poskytuje „kuchtíkům ve Scale“ tolik potřebný
rámec a ideje pro využití mnoha zajímavých vlastností
jazyka, který přirozeně kombinuje vlastnosti
objektově orientovaného (OOP) i funkcionálního
programování – dvě dosud typicky odděleně používaná
paradigmata. Celá recenze.