Jednoho večera mistr Fu s novicem navštívili
shromáždění programátorů, kteří si přišli vyměnit
zkušenosti. Jeden z programátorů se otázal novice, ke
které škole on a mistr Fu náležejí. Když se dozvěděl,
že následují Velkou Cestu Unixu, zrůznil jeho tvář
údiv.

„Příkazový řádek v Unixu je syrový a zaostalý,“
pravil posměšně. „Moderní, dobře navržené operační
systémy všechno dělají skrze grafické uživatelské
rozhraní.“

Mistr Fu nic neříkal, jen ukázal na měsíc. Na jeho
vztaženou dlaň začal štěkat pes.

„Nerozumím!“ řekl programátor.

Mistr Fu v tichosti ukázal na obraz Buddhy. Pak
ukázal na okno.

„Co tím chcete říct?“ ptal se programátor.

Mistr Fu ukázal programátorovi na čelo. Pak ukázal
na balvan.

„Copak se nedokážete vyjádřit?“ dožadoval se
programátor.

Mistr Fu se zamyslel, dvakrát bacil programátora
přes nos a mrštil jím do nejbližší popelnice.

Když se programátor snažil vyprostit z odpadků, pes
popošel a pomočil ho.

V tom okamžiku programátor dosáhl osvícení.