Mistr Fu a cracker

Když mistr Fu snídal se svými žáky, přicestoval cizinec ze země Bingo. „Pr3jst3 tř1da,“ oslovil mistra Fu. „Přihr3jt3 mi plz k0mpletn1 nal3jvárnu pr0 n00by.“ Žáci si vyměnili nechápavé pohledy, zmateni tou barbarskou řečí. Mistr Fu se jen usmál a odvětil: „Přeješ si poznat Cestu Unixu?“ „Chci b3jt s1ť0v3j k1ng,“ pravil cizinec, „a h4ckn0wt c3l0w z3měk0wli.“ […]

Mistr Fu a deset tisíc řádků

Mistr Fu jednou řekl hostujícímu programátorovi: „Je více unixovosti v řádce shellového skriptu, než kolik jí obsáhne deset tisíc řádků jazyka C.“ Programátor, hrdý na svou brilanci v jazyce C, odvětil: „Jak je to možné? C je jazyk, v němž naši předkové naprogramovali samé jádro Unixu!“ Mistr Fu odpověděl: „Vskutku. A přece je více unixovosti […]

Java web services

Ročníková práce se zabývá technologiemi webových služeb a JavaServer Faces. V první kapitole jsou představeny prostředky pro práci s XML a s webovými službami. Druhá kapitola ukazuje použití webových služeb z hlediska poskytovatele a klienta. Kapitola třetí je věnována demonstračnímu projektu. Ten se skládá z webové služby běžící na serveru a…

Výčtové typy

Jednou z věcí, kterou kritici minulým verzím Javy vyčítali, byla absence výčtových datových typů. Řada programátorů obcházela tento nedostatek tak, že místo požadovaného výčtového typu definovala rozhraní a v něm sadu (většinou celočíselných) konstant zastupujících hodnoty definovaného výčtového typu. Chtěl li někdo tyto konstanty používat, stačilo deklarovat implementaci příslušného rozhraní, a od té chvíle mohla […]