Java se má přiblížit Visual Basicu (Java Rockets Closer to VB-like Ease with JSR 273)

Překlad názvu jsem, pravda, zvolil trochu provokativní – Java a Visual Basic se vždy tvářily, že stojí na opačných stranách barikády. Nicméně jednou ze současných snah je přinést některé z výhodných vlastnoti VB i do Javy. Autor odkazovaného článku rozebírá JCP 273 Design-Time API for JavaBeans a nabízí některé náměty, jak zlepšit schonosti…

Jak používat návrhové vzory (How to Use Design Patterns)

Návrhové vzory jsou ve světě stále velice poulárním tématem a jedním z velkých lákadel pokročilých kurzů programování (na rozdíl od naší republiky, kde jim většina vývojářů stále ještě nepřišla na chuť). V odkazovaném článku rozmlouvá Bill Venners s Erichem Gammou, jedním z autorů knihy-bible Design Patterns, o tom, jak nahlížet na návrhové vzory…

Kopíruje MS Visual Studio od BlueJ? (Microsoft goes BlueJ)

Při vývoji programů přepínám mezi NetBeans a BlueJ, abych využil komfortu NetBeans na straně jedné a možnosti interaktivního testování, které nabízí BlueJ, na straně druhé. Jak je vidět, tento způsob testování si oblíbili i autoři microsoftího Visual Studia a zakomponovali je do jeho nové verze. Jeden z autorů prostředí BlueJ porovnává chování…

Myslíme objektově v jazyku Java 5.0

autor publikace: Rudolf Pecinovský ISBN: 80-247-0941-4 vydavatel: Grada rok vydání: 2004 Rudu Pecinovského jsem poprvé potkal v době, kdy jsme oba studovali na Jaderné fakultě ČVUT v Praze. Doopravdy jsme se ale poznali až mnohem později, když jsme na počátku devadesátých let spolupracovali na překladu manuálů k jistému dodnes populárnímu programovému prostředí. Brzy jsme zjistili, […]

Startování sítě jako úkol pro mravence

Umožňujete spouštět Vaše programy pomocí technologie Java Web Start? Používáte na skládání své aplikace buildovací systém Ant? Tak to se vám bude náramně hodit nový projekt Ant Web Start Task, který usnadňuje vytváření WAR souboru s Vaší aplikací. Tento projekt nabízí task, který umí podepisovat jary, vytvářet JNLP descriptor, a pack200 archívy a index.html zjišťující […]

Eclipse 3.0.2 a pluginy

Tak jsem byl přinucen si přeinstalovat počítač a tak jsem využil této příležitosti a mírně zaktualizoval svůj Eclipse a pluginy no něj. Před měsícem jsem zkoušel vývojovou verzi 3.1M5a a zjistil jsem, že obsahuje několik hezkých fičurek, ale není dostatečně stabilní na každodenní práci. Hlavním tahákem vývojové řady 3.1 je podpora Javy 1.5, kterou zatím […]

Mistr Fu v rozpravě o povaze Unixu

Žák se obrátil na mistra Fu: „Říká se, že pravou moc nad Unixem drží společnost jménem SCO.“ Mistr Fu přikývl. Žák pokračoval: „Říká se však také, že pravou moc nad Unixem drží společnost jménem OpenGroup.“ Mistr Fu přikývl. Žák se zeptal: „Jak je to možné?“ Mistr Fu odvětil: „SCO skutečně vládne nad zdrojovým kódem Unixu, […]

Mistr Fu a unixový stoupenec

Unixový stoupenec se doslechl, že mistr Fu je obeznámen s Velkou Cestou a přišel se poučit. Mistr Fu mu řekl: „Když patriarcha Thompson vynalezl Unix, nerozuměl mu. Během času do něj pronikal, a už jej nevynalézal. Když patriarcha McIlroy vynalezl spojování příkazů rourou, věděl, že roura převrátí software, ale nevěděl, že roura převrátí myšlení. Když […]

Mistr Fu rozpráví o grafickém uživatelském rozhraní

Jednoho večera mistr Fu s novicem navštívili shromáždění programátorů, kteří si přišli vyměnit zkušenosti. Jeden z programátorů se otázal novice, ke které škole on a mistr Fu náležejí. Když se dozvěděl, že následují Velkou Cestu Unixu, zrůznil jeho tvář údiv. „Příkazový řádek v Unixu je syrový a zaostalý,“ pravil posměšně. „Moderní, dobře navržené operační systémy […]

Mistr Fu rozpráví o dvou cestách

Mistr Fu vyučoval žáky: „Tradice dharmy demonstrovaná mantrou patriarchy McIlroye ‚Dělej jedinou věc pořádně‘ zdůrazňuje, že software se účastní Cesty Unixu, vykazuje-li jednoduché a předvídatelné chování, jehož aspekty mysl uživatele snadno vstřebá a jiné programy snadno využijí. Ale další tradice dharmy demonstrovaná slavnou mantrou patriarchy Thompsona ‚V pochybnostech použij hrubou sílu‘ a různými poučkami, které […]

Mistr Fu a cracker

Když mistr Fu snídal se svými žáky, přicestoval cizinec ze země Bingo. „Pr3jst3 tř1da,“ oslovil mistra Fu. „Přihr3jt3 mi plz k0mpletn1 nal3jvárnu pr0 n00by.“ Žáci si vyměnili nechápavé pohledy, zmateni tou barbarskou řečí. Mistr Fu se jen usmál a odvětil: „Přeješ si poznat Cestu Unixu?“ „Chci b3jt s1ť0v3j k1ng,“ pravil cizinec, „a h4ckn0wt c3l0w z3měk0wli.“ […]

Mistr Fu a deset tisíc řádků

Mistr Fu jednou řekl hostujícímu programátorovi: „Je více unixovosti v řádce shellového skriptu, než kolik jí obsáhne deset tisíc řádků jazyka C.“ Programátor, hrdý na svou brilanci v jazyce C, odvětil: „Jak je to možné? C je jazyk, v němž naši předkové naprogramovali samé jádro Unixu!“ Mistr Fu odpověděl: „Vskutku. A přece je více unixovosti […]

Java web services

Ročníková práce se zabývá technologiemi webových služeb a JavaServer Faces. V první kapitole jsou představeny prostředky pro práci s XML a s webovými službami. Druhá kapitola ukazuje použití webových služeb z hlediska poskytovatele a klienta. Kapitola třetí je věnována demonstračnímu projektu. Ten se skládá z webové služby běžící na serveru a…

Výčtové typy

Jednou z věcí, kterou kritici minulým verzím Javy vyčítali, byla absence výčtových datových typů. Řada programátorů obcházela tento nedostatek tak, že místo požadovaného výčtového typu definovala rozhraní a v něm sadu (většinou celočíselných) konstant zastupujících hodnoty definovaného výčtového typu. Chtěl li někdo tyto konstanty používat, stačilo deklarovat implementaci příslušného rozhraní, a od té chvíle mohla […]